thภาษาไทย 

ดูบทความศาลเจ้าพ่อขุนด่าน

ศาลเจ้าพ่อขุนด่าน

ศาลเจ้าพ่อขุนด่าน ตั้งอยู่บนชะง่อนหินของเขาชะโงก ตำบลพรหมณี อำเภอเมืองนครนายก ภายในอาณาบริเวณของโรงเเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มีประชาชนเคารพนับถือมาก

ตามประวัติท่านเป็นนายด่านเมืองนครนายกสมัยกรุงศรีอยุธยา วีรกรรมของท่านคือการต่อต้านเขมรที่แปรพักตร์ เมื่อปี พ.ศ. 2130 ในรัชสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ขณะที่ไทยติดพันศึกกับพม่าเขมร ได้เข้ามารุกรานและกวาดต้อนผู้คนแถบปราจีนบุรีเพื่อนำกลับเขมรโดยได้ยึดเมืองปราจีนบุรีและเมืองนครนายก ขุนด่านได้รวบรวมคนที่เมืองนครนายกไปตั้งหลักที่เขาชะโงกแล้วยกกำลังเข้าขับไล่เขมรออกจากนครนายก จนเขมรแตกพ่ายไป

13 มิถุนายน 2559

ผู้ชม 1045 ครั้ง

Engine by shopup.com