thภาษาไทย 

ดูหน้า

ราคาห้องพัก

room-main

 

อัตราค่าห้องพัก Room Rates

โปรโมชั่นสำหรับปี 2017

ห้องพัก ห้องนอน จำนวนผู้พัก ราคาปกติ ส่วนลด
วันธรรมดา 25%
ส่วนลด
วันหยุด 10%
ห่มฟ้า 2 ห้องนอน 4 ท่าน 3,550 2,600 3,200
อุ่นรัก ห้องนอน ท่าน 2,000 1,350 1,800
คนึงหา ห้องนอน ท่าน 1,700 1,150 1,550
หมอกฟ้า ห้องนอน ท่าน 2,000 1,350 1,800
สายฝน ห้องนอน ท่าน 2,000 1,350 1,800
ลมหวน ห้องนอน ท่าน 1,700 1,150 1,550
ชวนฝัน ห้องนอน ท่าน 1,700 1,150 1,550
*บุหงา ห้องนอน ท่าน 1,700 1,150 1,550
สาหรี ห้องนอน ท่าน 3,000 2,000 2,800
ทิวา ห้องนอน ท่าน 1,700 1,150 1,550
ราตรี ห้องนอน ท่าน 3,350 2,000 3,000
ชมเดือน 2 ห้องนอน 6 ท่าน 4,200 2,850 3,800
บ้านเราเอง 4 ห้องนอน 12 ท่าน 6,200 4,200 5,600
ปลายฟ้า ห้องนอน ท่าน 1,700 1,150 1,550
เลยฝัน ห้องนอน ท่าน 1,700 1,150 1,550
ฟ้าเคียงดาว ห้องนอน ท่าน 4,200 2,850 3,800
ระเบียงเดือน ห้องนอน 10 ท่าน 4,650 3,150 4,200
เพียงฟ้า ห้องนอน 14 ท่าน 6,200 4,200 5,600
ช้างไม้ 1 ห้องนอน ท่าน 1,500 1,000 1,350
ช้างไม้ 2 ห้องนอน ท่าน 3,550 2,000 3,200
ช้างไม้ 3 ห้องนอน ท่าน 3,550 2,000 3,200
*ช้างไม้ 4 ห้องนอน ท่าน 1,500 1,000 1,350
สุดทางรัก ห้องนอน ท่าน 3,350 2,250 3,000
ปลายทางฝัน ห้องนอน ท่าน 3,550 2,400 3,200
อิฐประสาน ห้องนอน ท่าน 3,550 2,400 3,200
ไผ่ล้อมฟ้า ห้องนอน 15 ท่าน 6,200 4,200 5,600
เชียงรุ้ง บน ห้องนอน ท่าน 3,000 1,950 2,600
เชียงรุ้ง ล่าง ห้องนอน ท่าน 3,000 1,950 2,600
เชียงฟ้า ห้องนอน ท่าน 3,000 1,950 2,600
เชียงคำ ห้องนอน ท่าน 2,550 1,700 2,300
เชียงคาน ห้องนอน ท่าน 4,000 2,800 3,600
เชียแสน บน ห้องนอน ท่าน 2,000 1,350 1,800
เชียงแสน ล่าง ห้องนอน ท่าน 2,000 1,350 1,800
เชียงล้าน บน ห้องนอน ท่าน 2,000 1,350 1,800
เชียงล้าน ล่าง ห้องนอน ท่าน 2,000 1,350 1,800
Vintage 101 ห้องนอน ท่าน 2,000 1,350 1,800
Vintage 102 ห้องนอน ท่าน 2,000 1,350 1,800
Vintage 103 ห้องนอน ท่าน 2,000 1,350 1,800
Vintage 104 ห้องนอน ท่าน 2,000 1,350 1,800
Vintage 105 ห้องนอน ท่าน 2,000 1,350 1,800
Vintage 106 ห้องนอน ท่าน 2,000 1,350 1,800
Vintage 201 ห้องนอน ท่าน 2,000 1,350 1,800
Vintage [VIP] ห้องนอน ท่าน 4,000 2,700 3,600
Vintage 204 ห้องนอน ท่าน 2,000 1,350 1,800
Vintage 205 ห้องนอน ท่าน 2,000 1,350 1,800
Vintage 206 ห้องนอน ท่าน 2,000 1,350 1,800
Vintage 301 ห้องนอน ท่าน 2,000 1,350 1,800
Vintage 302 ห้องนอน ท่าน 2,000 1,350 1,800
Vintage 303 ห้องนอน ท่าน 2,000 1,350 1,800
Vintage 304 ห้องนอน ท่าน 2,000 1,350 1,800
Vintage 305 ห้องนอน ท่าน 2,000 1,350 1,800
Vintage 306 ห้องนอน ท่าน 2,000 1,350 1,800

 

                                                         หมายเหตุ

                                                         - เตียงเสริม ท่านละ 350 บาท ( พร้อม อาหารเช้า )

                                                         - ห้องพักทุกห้อง พิเศษ! ฟรีอาหารเช้า ตามจำนวนผู้เข้าพักปกติ

                                                         - ราคาห้องพักรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว 

                                                         - ห้องที่มี * จะเป็นห้องพักเตียงขนาด 6 ฟุต


08 พฤศจิกายน 2017

ผู้ชม 4526 ครั้ง

Engine by shopup.com