thภาษาไทย 
 • หมวดหมู่: สัมมนา
  ? เพียงฟ้า ? เป็นห้องสัมมนา ที่รับได้ 80-100 ท่าน แต่หากจะเอาสบาย ๆ ก็แล้วแต่กรุ๊ปท่าน อาจจะ เป็น 80 ท่าน หรือ น้อยกว่านั้น ก็ตามสบาย

  10 มิถุนายน 2559

  ผู้ชม 1175 ครั้ง

 • หมวดหมู่: สัมมนา
  ? เพียงดิน ? เป็นห้องสัมมนา ที่รับได้ 180-200 ท่าน แต่หากจะเอาสบาย ๆ ก็แล้วแต่กรุ๊ปท่าน อาจจะ 150 ท่าน หรือ น้อยกว่านั้น ก็ตามสบาย

  10 มิถุนายน 2559

  ผู้ชม 1225 ครั้ง

 • หมวดหมู่: สัมมนา
  ? เพียงน้ำ .? เป็นห้องสัมมนา ที่รับได้ 60-70 ท่าน แต่ถ้าจะเอาสบายๆ ก็แล้วแต่ท่าน อาจจะเป็น 60 ท่าน หรือ น้อยกว่านั้น ก็ตามสบาย

  10 มิถุนายน 2559

  ผู้ชม 1091 ครั้ง

 • หมวดหมู่: สัมมนา
     

  10 มิถุนายน 2559

  ผู้ชม 1323 ครั้ง

Engine by shopup.com